imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
Joan Carles Naranjo

imatge de diagramació
Pràctiques de Geogebra
imatge de diagramació
imatge de diagramació

imatge de diagramacióLes pràctiques següents han estat fetes amb el programa de lliure distribució Geogebra creat per Markus Hohenwarter i que es pot descarregar a:

www.geogebra.at

Clicant sobre cadascun dels ítems següents accedireu a la pràctica corresponent:

imatge de diagramació

 

Pràctiques

   
Integració per trapezis Aproximació per Taylor de la funció cos(2x)
Càcul de zeros pel mètode de Newton Aproximació per Taylor de la funció log(x)
Problema 2 de la llista de derivació (Recursos -> col·lecció de problemes) Aproximació per Taylor de la funció exp(x)
Problema 4 de la llista de derivació (Recursos -> col·lecció de problemes) Integral impr˛pia

Vídeos

Integrals per parts Integrals racionals I
Integrals racionals II Laplace_1
Laplace_A27c Laplace_A27e
Rang_matrius Aplicacions Lineals
Diagonalització AudioGuia_1(prova)

 

 

 

 

 

imatge de diagramació
 
 
imatge de diagramació
imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Matemàtiques