UB  

Departament d'Àlgebra i Geometria

Enllaç al menú del Departament
   

Curs 2015-2016

Darrera actualització d'aquesta pàgina: 26 de febrer de 2016


Ensenyaments en què participa el Departament

Màster en Matemàtica avançada
Màster en formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes
Grau de Matemàtiques
Grau d'Enginyeria informàtica
Grau de Física
Grau d'Estadística
Grau de Química
Grau d'Enginyeria química
Grau d'Enginyeria de materials


Màster en Matemàtica avançada

Índex dels ensenyaments
Assignatura Tipus Crèdits
Àlgebra computacional Optativa 6
Àlgebra local Optativa 6
Corbes algebraiques Optativa 6
Geometria i topologia de varietats Optativa 6
Mètodes geomètrics en teoria de nombres Optativa 6
Metodologia avançada en matemàtiques Obligatòria 2 (de 3)
Treball final de màster Obligatòria 15


Màster en formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes

Índex dels ensenyaments
Assignatura Tipus Crèdits
Complements de formació en matemàtiques Específica 2 (de 10)
Practicum I Obligatòria 5
Practicum II Obligatòria 10
Treball final de màster Obligatòria 5


Grau de matemàtiques

Índex dels ensenyaments
Assignatura Tipus Crèdits teòrics Crèdits pràctics
Àlgebra lineal Formació bàsica 3 3
Anells de polinomis en diverses variables Optativa 3 3
Aritmètica Formació bàsica 3 3
Equacions algebraiques Obligatòria 3 3
Estructures algebraiques Obligatòria 3 3
Geometria diferencial Optativa 3 3
Geometria diferencial de corbes i superfícies Obligatòria 3 3
Geometria lineal Obligatòria 3 3
Geometria projectiva Obligatòria 3 3
Introducció a l'àlgebra commutativa Optativa 3 3
Matrius i vectors Formació bàsica 3 3
Mètodes algebraics en teoria de nombres Optativa 3 3
Mètodes analítics en teoria de nombres Optativa 3 3
Topologia Obligatòria 3 3
Topologia algebraica Optativa 3 3
Topologia i geometria global de superfícies Obligatòria 3 3
Treball final de grau Obligatòria 18  
Varietats algebraiques Optativa 3 3


Grau d'Enginyeria informàtica

Índex dels ensenyaments
Assignatura Tipus Crèdits teòrics Crèdits pràctics
Àlgebra Formació bàsica 3 3
Matemàtica discreta Formació bàsica 3 3
Treball final de grau Obligatòria 18  


Grau de Física

Índex dels ensenyaments
Assignatura Tipus Crèdits
Treball final de grau Obligatòria 6


Grau d'Estadística

Índex dels ensenyaments
Assignatura Tipus Crèdits teòrics Crèdits pràctics
Àlgebra lineal Formació bàsica 3 3


Grau de Química

Índex dels ensenyaments
Assignatura Tipus Crèdits teòrics Crèdits pràctics
Matemàtiques I Formació bàsica 4,5 1,5


Grau d'Enginyeria Química

Índex dels ensenyaments
Assignatura Tipus Crèdits teòrics Crèdits pràctics
Àlgebra Lineal Formació bàsica 3 3


Grau d'Enginyeria de materials

Índex dels ensenyaments
Assignatura Tipus Crèdits teòrics Crèdits pràctics
Àlgebra Lineal Formació bàsica 3 3

Màster en Matemàtica avançada


Àlgebra Computacional

Màster en Matemàtica avançada
Semestre Teoria Laboratori d'ordinadors
Primavera M. Sombra C.A. D'Andrea


Àlgebra Local

Màster en Matemàtica avançada
Semestre Teoria Problemes
Tardor J. Elias S. Zarzuela


Corbes algebraiques

Màster en Matemàtica avançada
Semestre Teoria Teòrico-pràctica
Tardor E. Casas I. Mundet


Geometria i topologia de varietats

Màster en Matemàtica avançada
Semestre Teoria Teòrico-pràctica
Tardor R. Garcia C. Casacuberta


Mètodes geomètrics en teoria de nombres

Màster en Matemàtica avançada
Semestre Teoria Teòrico-pràctica
Primavera P. Bayer L.V. Dieulefait


Metodologia avançada en matemàtiques

Màster en Matemàtica avançada
Semestre Teoria  
Primavera C.A. D'Andrea  


Treball final de màster

Màster en Matemàtica avançada
Semestre Estudiant Títol Professorat
Tardor      
Primavera   ??? C. Casacuberta
Primavera      

Màster en formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes


Complements de formació en matemàtiques

Màster en formació del professorat
Semestre Teoria Problemes
Tardor C. Curràs C. Curràs


Practicum I

Màster en formació del professorat
Semestre Estudiant Títol Professorat
Tardor ? ? L.V. Dieulefait


Practicum II

Màster en formació del professorat
Semestre Estudiant Títol Professorat
Primavera ? ? L.V. Dieulefait


Treball final de màster

Màster en formació del professorat
Semestre Estudiant Títol Professorat
Primavera ? ? L.V. Dieulefait

Grau de Matemàtiques


Àlgebra lineal

Grau de matemàtiques
Semestre Grup Tipus Professorat
Tardor T2 Teoria À. Arenas
Tardor I Problemes À. Arenas
Tardor i Laboratori de problemes À. Arenas
Primavera M1 Teoria A. Travesa
Primavera A Problemes A. Travesa
Primavera B Problemes À. Arenas
Primavera a Laboratori de problemes A. Travesa
Primavera b Laboratori de problemes À. Arenas
Primavera c Laboratori de problemes A. Travesa
Primavera d Laboratori de problemes J. Elias
Primavera T1 Teoria C.A. D'Andrea
Primavera E Problemes C.A. D'Andrea
Primavera F Problemes J. Nualart
Primavera e Laboratori de problemes C.A. D'Andrea
Primavera f Laboratori de problemes J. Elias
Primavera g Laboratori de problemes J. Nualart
Primavera h Laboratori de problemes J. Elias


Anells de polinomis en diverses variables

Grau de matemàtiques
Semestre Grup Tipus Professorat
Primavera M1 Teoria Sense oferta, aquest curs
Primavera A Problemes Sense oferta, aquest curs
Primavera a Laboratori d'ordinadors Sense oferta, aquest curs


Aritmètica

Grau de matemàtiques
Semestre Grup Tipus Professorat
Tardor T2 Teoria À. Arenas
Tardor I Problemes À. Arenas
Tardor i Laboratori d'ordinadors À. Arenas
Primavera M1 Teoria M.N. Vila
Primavera A Problemes M.N. Vila
Primavera B Problemes L.V. Dieulefait
Primavera a Laboratori d'ordinadors M.N. Vila
Primavera b Laboratori d'ordinadors À. Arenas
Primavera c Laboratori d'ordinadors M.N. Vila
Primavera T1 Teoria L.V. Dieulefait
Primavera E Problemes L.V. Dieulefait
Primavera F Problemes À. Arenas
Primavera e Laboratori d'ordinadors P. Bayer
Primavera f Laboratori d'ordinadors À. Arenas
Primavera g Laboratori d'ordinadors L.V. Dieulefait
Primavera h Laboratori d'ordinadors À. Arenas


Equacions algebraiques

Grau de matemàtiques
Semestre Grup Tipus Professorat
Tardor M1 Teoria A. Travesa
Tardor A Problemes A. Travesa
Tardor B Problemes M.T. Crespo
Tardor a Laboratori de problemes A. Travesa
Tardor b Laboratori de problemes M.T. Crespo
Tardor c Laboratori de problemes A. Travesa
Tardor d Laboratori de problemes M.T. Crespo
Primavera T2 Teoria S. Zarzuela
Primavera I Problemes J. Nualart
Primavera i Laboratori de problemes J. Nualart
Primavera j Laboratori de problemes A. Travesa


Estructures algebraiques

Grau de matemàtiques
Semestre Grup Tipus Professorat
Tardor M1 Teoria R.M. Miró
Tardor A Problemes E. Soto
Tardor B Problemes M.N. Vila
Tardor a Laboratori de problemes R.M. Miró
Tardor b Laboratori de problemes M.N. Vila
Tardor c Laboratori de problemes E. Soto
Tardor d Laboratori de problemes M.N. Vila
Tardor T1 Teoria M.T. Crespo
Tardor E Problemes M.T. Crespo
Tardor F Problemes M.N. Vila
Tardor e Laboratori de problemes M.T. Crespo
Tardor f Laboratori de problemes E. Soto
Tardor g Laboratori de problemes M.T. Crespo
Tardor h Laboratori de problemes I. Mundet


Geometria diferencial

Grau de matemàtiques
Semestre Grup Tipus Professorat
Tardor M1 Teoria Sense oferta, aquest curs
Tardor A Problemes Sense oferta, aquest curs


Geometria diferencial de corbes i superfícies

Grau de matemàtiques
Semestre Grup Tipus Professorat
Tardor M1 Teoria I. Mundet
Tardor A Problemes I. Mundet
Tardor B Problemes C. Curràs
Tardor a Laboratori de problemes I. Mundet
Tardor b Laboratori de problemes C. Curràs
Tardor c Laboratori de problemes I. Mundet
Tardor d Laboratori de problemes C. Curràs


Geometria lineal

Grau de matemàtiques
Semestre Grup Tipus Professorat
Tardor M1 Teoria F. Guillén
Tardor A Problemes F. Guillén
Tardor B Problemes R. Homs
Tardor a Laboratori de problemes F. Guillén
Tardor b Laboratori de problemes R. Homs
Tardor c Laboratori de problemes F. Guillén
Tardor d Laboratori de problemes E. Soto
Tardor T1 Teoria V. Navarro
Tardor E Problemes V. Navarro
Tardor F Problemes F. Guillén
Tardor e Laboratori de problemes V. Navarro
Tardor f Laboratori de problemes F. Guillén
Tardor g Laboratori de problemes V. Navarro


Geometria projectiva

Grau de matemàtiques
Semestre Grup Tipus Professorat
Primavera M1 Teoria E. Casas
Primavera A Problemes E. Casas
Primavera B Problemes M.E. Montoro
Primavera a Laboratori de problemes E. Casas
Primavera b Laboratori de problemes J.C. Naranjo
Primavera c Laboratori de problemes M.E. Montoro
Primavera d Laboratori de problemes J.C. Naranjo
Primavera T1 Teoria J.C. Naranjo
Primavera E Problemes J.C. Naranjo
Primavera F Problemes M.E. Montoro
Primavera e Laboratori de problemes F.J. Malabre
Primavera f Laboratori de problemes M.E. Montoro
Primavera g Laboratori de problemes M.E. Montoro


Introducció a l'àlgebra commutativa

Grau de matemàtiques
Semestre Grup Tipus Professorat
Tardor M1 Teoria J. Elias
Tardor A Problemes S. Zarzuela


Matrius i vectors

Grau de matemàtiques
Semestre Grup Tipus Professorat
Tardor M1 Teoria S. Zarzuela
Tardor A Problemes E. Casas
Tardor B Problemes C. Curràs
Tardor a Laboratori de problemes C. Curràs
Tardor b Laboratori de problemes J. Nualart
Tardor c Laboratori de problemes C. Curràs
Tardor d Laboratori de problemes R. Garcia
Tardor T1 Teoria E. Casas
Tardor E Problemes E. Casas
Tardor F Problemes J. Nualart
Tardor e Laboratori de problemes R. Garcia
Tardor f Laboratori de problemes R. Garcia
Tardor g Laboratori de problemes J. Nualart
Tardor h Laboratori de problemes J. Nualart
Primavera T2 Teoria F. Guillén
Primavera I Problemes F. Guillén
Primavera i Laboratori de problemes F. Guillén
Primavera j Laboratori de problemes F. Guillén


Mètodes algebraics en teoria de nombres

Grau de matemàtiques
Semestre Grup Tipus Professorat
Tardor M1 Teoria Sense oferta, aquest curs
Tardor A Problemes Sense oferta, aquest curs
Tardor a Laboratori d'ordinadors Sense oferta, aquest curs


Mètodes analítics en teoria de nombres

Grau de matemàtiques
Semestre Grup Tipus Professorat
Tardor M1 Teoria P. Bayer
Tardor A Problemes P. Bayer
Tardor a Laboratori de problemes P. Bayer


Topologia

Grau de matemàtiques
Semestre Grup Tipus Professorat
Primavera M1 Teoria I. Mundet
Primavera A Problemes I. Mundet
Primavera B Problemes R. Garcia
Primavera a Laboratori de problemes I. Mundet
Primavera b Laboratori de problemes M. Lluvia
Primavera c Laboratori de problemes I. Mundet
Primavera d Laboratori de problemes C. Curràs
Primavera T1 Teoria C. Casacuberta
Primavera E Problemes I. Mundet
Primavera F Problemes R. Garcia
Primavera e Laboratori de problemes F.J. Malabre
Primavera f Laboratori de problemes M. Lluvia
Primavera g Laboratori de problemes C. Curràs


Topologia algebraica

Grau de matemàtiques
Semestre Grup Tipus Professorat
Tardor M1 Teoria V. Navarro
Tardor A Problemes V. Navarro


Topologia i geometria global de superfícies

Grau de matemàtiques
Semestre Grup Tipus Professorat
Primavera M1 Teoria V. Navarro
Primavera A Problemes V. Navarro
Primavera B Problemes C. Casacuberta
Primavera a Laboratori de problemes V. Navarro
Primavera b Laboratori de problemes F. Guillén
Primavera c Laboratori de problemes F.J. Malabre
Primavera d Laboratori de problemes F. Guillén


Treball final de grau

Grau de matemàtiques
Semestre Estudiant Títol Professorat
Tardor Helena Villalon Forns Una introducció a l'estudi de la tonalitat musical P. Bayer
Tardor David Ripoll Rubau Canvis d'univers en categories accessibles C. Casacuberta
Tardor Álvaro Torras Casas Cohomology of products of spaces from a categorical viewpoint C. Casacuberta
Tardor Martí Rosselló Gómez Representacions de grups de Lie. Aplicacions en física R. Garcia
Tardor Alejandro Fernández Piqué Instantons gravitacionals I. Mundet
Tardor Enric Pedrós Reig Introducció a la geometria complexa I. Mundet
Tardor Marc Caelles Vidal Resolubilitat efectiva per radicals de les quíntiques sobre cossos p-àdics A. Travesa
Primavera Adriana Moya Viñas ??? P. Bayer
Primavera ? ? ?
??? Adina Nedelea Números trascendentes R. Garcia
??? Elisabeth Clopés Lleis de reciprocitat M.N. Vila
??? Marta Salguero Garcia ? M.T. Crespo
??? ? ? J.C. Naranjo
??? ? ? J.C. Naranjo
??? ? ? J.C. Naranjo


Varietats algebraiques

Grau de matemàtiques
Semestre Grup Tipus Professorat
Primavera M1 Teoria L. Costa
Primavera A Problemes R.M. Miró

Grau d'Enginyeria informàtica


Àlgebra

Grau d'enginyeria informàtica
Semestre Grup Tipus Professorat
Tardor M1 Teoria L. Costa
Tardor A Problemes L. Costa
Tardor B Problemes L. Costa
Tardor a Laboratori d'ordinadors R. Homs
Tardor b Laboratori d'ordinadors C.A. D'Andrea
Tardor c Laboratori d'ordinadors R. Homs
Tardor d Laboratori d'ordinadors C.A. D'Andrea


Matemàtica discreta

Grau d'enginyeria informàtica
Semestre Grup Tipus Professorat
Primavera M1 Teoria R. Garcia
Primavera A Problemes R. Garcia
Primavera B Problemes F.J. Malabre
Primavera a Laboratori d'ordinadors R. Garcia
Primavera b Laboratori d'ordinadors R. Garcia
Primavera c Laboratori d'ordinadors F.J. Malabre
Primavera d Laboratori d'ordinadors F.J. Malabre


Treball final de grau

Grau d'Enginyeria informàtica
Semestre Estudiant Títol Professorat

Grau de Física


Treball final de grau

Grau de física
Semestre Estudiant Títol Professorat
Tardor ? ? ?
Tardor ? ? ?
Primavera ? ? ?
Primavera ? ? ?

Grau d'Estadística


Àlgebra lineal

Grau d'estadística
Semestre Grup Tipus Professorat
Tardor M1 Seminari (teoria i problemes) C. Curràs
Primavera M1 Teòrico-pràctica C. Curràs
Primavera A Problemes M. Lluvia
Primavera B Problemes M. Lluvia

Grau de Química


Matemàtiques I

Grau de Química
Semestre Grup Tipus Professorat
Tardor M1 Teoria X. Guitart
Tardor M11 Problemes O. Lavila
Tardor M12 Problemes O. Lavila
Tardor M2 Teoria X. Guitart
Tardor M21 Problemes O. Lavila
Tardor M22 Problemes O. Lavila
Tardor M3 Teoria X. Guitart
Tardor M31 Problemes O. Lavila
Tardor M32 Problemes O. Lavila
Tardor T1 Teoria S. Zarzuela
Tardor T11 Problemes O. Lavila
Tardor T12 Problemes O. Lavila
Tardor T2 Teoria S. Zarzuela
Tardor T21 Problemes O. Lavila
Tardor T22 Problemes O. Lavila
Primavera A1 Teoria M.T. Crespo
Primavera A11 Problemes M.T. Crespo
Primavera A12 Problemes M.T. Crespo

Grau d'Enginyeria química


Àlgebra lineal
(S'identifica amb l'Àlgebra lineal del grau d'Enginyeria de materials)

Grau d'Enginyeria química
Semestre Grup Tipus Professorat
Tardor M1 Teoria M.E. Montoro
Tardor A Problemes P. Milione
Tardor B Problemes P. Milione
Tardor T1 Teoria X. Guitart
Tardor P Problemes X. Guitart
Tardor Q Problemes X. Guitart

Grau d'Enginyeria de materials


Àlgebra lineal
(S'identifica amb l'Àlgebra lineal del grau d'Enginyeria química)

Grau d'Enginyeria de materials
Semestre Grup Tipus Professorat
Tardor M1 Teoria M.E. Montoro
Tardor A Problemes P. Milione
Tardor B Problemes P. Milione
Tardor T1 Teoria X. Guitart
Tardor P Problemes X. Guitart
Tardor Q Problemes X. Guitart